Συνεργάτες

Η ύπαρξη ενός εκτεταμένου δικτύου συνεργατών διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε υπόθεση μπορεί να αντιμετωπιστεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα από έμπειρους και εξειδικευμένους δικηγόρους σε διάφορους τομείς του δικαίου. 

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες στην αγγλική, στη γερμανική καθώς και στη γαλλική γλώσσα.  


Γεωργία - Αλεξία Φλώρου

Δικηγόρος LL.M.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ποινικών Επιστημών - Εγκληματολογία & Αντεγκληματική Πολιτική

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6972594263 - E - mail: uleeflorou@gmail.com 


Γεώργιος Κ. Καραμέτος

Δικηγόρος LL.M. 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο

 

    Τομείς εξειδίκευσης: 

  • Αστικό Δίκαιο
  • Τραπεζικό Δίκαιο
  • Αθέμιτος ανταγωνισμός
  • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιo

  Tηλέφωνο επικοινωνίας: 6979756312 - E-mail: gkarametos@gmail.com


Athens Attorneys

Ολοκληρωμένες, υπεύθυνες και αποτελεσματικές νομικές υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

  • Εταιρικό δίκαιο
  • Σωματικές Βλάβες - Ιατρικά Λάθη
  • Ζητήματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
  • Δίκαιο ζητημάτων διαδικτύου
  • Υποθέσεις ανταγωνισμού

  • Ποινικό Δίκαιο

Δικηγορικό Γραφείο Χ. Κατσένη

To δικηγορικό γραφείο του Χαράλαμπου Κατσένη προσφέρει εξειδικευμένες νομικές λύσεις σε ζητήματα αστικού δικαίου, πολιτικής δικονομίας, καθώς και ποινικού δικαίου.