Ενδεικτικές υπηρεσίες

Διοικητικό Δίκαιο 

 • Ζητήματα οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε., Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α.)
 • Δίκαιο Περιβάλλοντος
 • Διαφορές με Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
 • Αγωγές αποζημίωσης κατά δημοσίου

Aστικό Δίκαιο

 • Υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου (Διαζύγιο, διατροφή, επιμέλεια - επικοινωνία ανήλικων τέκνων)
 • Εμπράγματο Δίκαιο
 • Ενοχικό Δίκαιο (πωλήσεις, μισθώσεις, συμβάσεις εργασίας και έργου)
 • Κληρονομικό Δίκαιο
 • Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), πτώχευση φυσικών προσώπων 

Εμπορικό Δίκαιο

 • Σύσταση εταιρειών
 • Σήματα
 • Αξιόγραφα
 • Δανειακές συμβάσεις
 • Εμπορικές συμβάσεις
 • Πτώχευση και διαδικασία εξυγίανσης εταιρειών 

Ποινικό δίκαιο 

 • Έγκλήματα κατά της περιουσίας
 • Ηλεκτρονικό Έγκλημα
 • Εκπροσώπηση σε διαδικασίες εκτέλεσης διεθνών ενταλμάτων σύλληψης
 • Δυνατότητα άμεσης παρουσίας στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού
 • Οικονομικό Έγκλημα